Otokontrol için Komxebat çalışması

Seçim sonrasi Kürt hareketi için çok önemli bir sürecin başlangıcı olacaktır. Devasa politik etkiler ve sonuçlar yanı sıra en önemli gelişmelerden biri ekonomik, sosyal ve kültürel alanda olacaktır. Çünkü geçen zaman içinde elde edilen deneyimler var. Kürtlerin özgüvenini saglamasi, kendini yönetebilirliğinin kendi gözünde meşruyet kazanması çok önemliydi. KCK operasyonları gibi büyük saldırı dalgaları bile atlatıldı.
Ama bundan sonrası için belediyelerin mevcut şekliyle çalışması kabul görmeyecektir. Artık kendi sistemini inşa etmenin zorunluluğu vardır. Kürt hareketinin ulaştığı politik düzey, Öcalan’ın gerçekleştirdiği teorik çalışmalar, sivil alanda mevcut olan yapılar yani yerel yönetimler, parlamenterler, sivil toplum örgütleri ve ekonomik kuruluşlar için daha üst seviyede bir çalışmayı öngörmektedir.
Özellikle iktisadi alanda komxebat, yani takım çalışmasının örgütlendirilmesi çok önemlidir. Kent merkezlerinde, kazalarda ve köylerde çocuklar, gençler, kadınlar, her yaş kategorisinde insanlar grup gurup, birim birim, kom kom örgütlenmeli hayata müdahil olmalılar.
Örneğin belediyelere, sivil toplum örgütlerine, parlamenterlere alternatif olabilmeliler. Onlar üzerinde hem denetleyici gücü, hem de çalışmalararına ivme kazandıracak kolaylaştırıcı güç işlevi görmeliler. Kişisel taleplerini, değerlendirmelerini, önerilerini bir kenara bırakıp, önce kendi aralarında tartışmalı plan, proje ve öneriye dönüştürmeli, ondan sonra ilgili birime sunmalı. Yani örgütlü bir güç, planı olan bir birim ilgili kesimler üzerinde bir yanıyla otokontrol gücü, bir yanıyla çalışmalarına destek sunan bir güç olarak müdahil olmalı.
Şimdiye kadar seçilmişlerimizin gayreti ve inisiyatifine terk edilmiş alanlar artık böyle boş bırakılamaz. Planı ve önerisi olanlar kendi aralarında da örgütlenerek, onları harekete geçirmeli.
Ayrıca komların erk sahibi olmaları, fonksiyonel olmaları önem arz eder. Yani birkaç kişiden oluşmuş, başıboş dayatmalarda bulunan guruplar kast edilmiyor. Daha önce komlarla ilgili yapılan analizlerde değinildiği gibi, bir komun, bir gurubun anlam kazanması, çalışmasıyla, rüştünü ispatlamasıyla mümkün olur. Örneğin bir gurup genç, bir veya birkaç bilgisayar mühendisiyle birlikte çalışarak programlamadan tamire kadar her özelliğini öğrenebilir. Burdan öğrendikleriyle belediye, medya gibi kuruluşlarda ve evlerde birçok iş yapabilir.
Suyu olmayan yüzlerce köy var. Kendi aralarında para toplayıp, sondaj makinaları alabilir, bunun kurulması için belediyeden ya da su ile ilgilenen kuruluştan araç ve teknik personel temin edip, kendisi de birlikte çalışabilir.
Belediye atölyelerinde dikiş-nakış, kuaförlük, halıcılık öğretiliyor ama devamında iş sahası yaratılmayınca, her kursiyer bir sertifikayla eski yaşamına dönüyor. Oysa aynı zamanda örgütlenip birlikte bir işyeri açabilirler. Hatta aynı apartmandaki ailelerine karar aldırıp bir ve birkaç daireyil işlerine ayırabilirler.
Torna tesviye işini öğrenmek çok zor değil. Ayrıca böylesi bir atölye açmak da maliyetli değil. Ama bunu öğrenecek gençlerin, örneğin tüm Kürt kentlerinde geri dönüşüm makineleri kurmaları mümkün. Her türlü lastik, her türlü çöp, her türlü hurdayı değerlendirmek bir gelir yaratmak çok da zor değil.
Bunun için önce kom kom- birim birim örgütlenmek, belediyelerden, ticaret ve sanayi odalarının ilgili üyelerinden öğrenim için fırsat vermeleri yönünde baskı yapmak gerek. Bu bir adım. Buna en iyi istihdam zemini sağlayacak olan belediyeleri harekete geçirmek için komların komel yani dernek, kooperatif, komün veya çok ortaklı işletme anlayışıyla örgütlenmesi gerekir. Örneğin Van’dan Kars’a oradan Hakkariye, öte taraftan Diyarbakıra uzanacak kooperatif tarzı birlikleri oluşturacak komlar ortak çalışmalar yürütebilir.
Kürt toplumu siyaset alanında büyük bedeller ödedi. Ama bir ahlak, bir değerler sistemi oluşturdu. Hele hele şu günlerde yeryüzünde herkesin takdir ettiği, hakkını teslim ettiği bu harekete yaklaşım sorumluluğu artık genişlemeli. Ekonomik, kültürel ve sosyal alanda da büyük değişim ve dönüşümler yaratmalı. Bu mümkün.