Di nav zindiyan de cudabûna mîrovahiyê

Bêyî sîstemên heyê divê em pergala aborî fahm bikin. Hin nimuneyên wê hene ku ji destpêka mîrovahiyê heyanî niha berdewame. Herweha ne kiryara mîrovanî û encama aborî tenê ye. Kiryara hemu zîndîyan yek e. Aboriyê jî çavkaniya xwe ji wir girtiye.
Mijar ev e: Her zindî ji bo berdewamiya jiyana xwe hin berheman dixwe. Ew berhem di laşê wî de vediguhere û enerjîya berdewamiya jîyanê peyda dike. Can dide zîndiyan. Wek mînakek hêsan mîneralên wek avê, tava royê, çêre û goşt ji bo hemu zindîyan hewceye. Helbet di nav wan de jî ji hesin bigre heyanî fosfatê û hwd gelek mîneralên din hene ku can didin zindiyan.
Di vê çerxê de zindî dibe xwerega zindiyan jî. Zindî hebûna xwe ji canbûna zindiyên din re feda dike. Ev tiştekî bi dil nîn e. Bi şer, bi zordestî pêk tê. Heywanên goştxwer nêçîra heywanên din dikin. Heywan an jî mîrov cureyên çêrê yên ku sudê jê wergirin jî dixwin. Heskî çêrê biçinin, heskî biçêrin, heskî bi riya nêçîrvanî heywanan ji bo xwarinê bikujin rêûdirb yek e.
Li ser ruyê erdê qanuna jîyanê ev bi xwe ye.

Cudabûna mîrovahî ji zindiyên din

Di vê rewşa han de mîrovahî ji zindiyên din vediqete. Wexta ku ew zindiyên din hergav yek rêbazê bikartînîn, mîrovahî xwediyê rêûdirbên cuda û cihêreng in.
1- Mîrovahî dikare xwe organîze bike û hêza xwe bêhtir pêşbixe
2- Mîrov dikare alavan bikarbîne, li gor pêdiviya xwe veguherîne û ji nu ve çêbike
3- Mîrov xwedî bîr û hafizayê ye. Zanînen xwe dikare tomar bike, nu bike û ji bo nifşên nu pêşkêşbike ku bi vê sayê ne hewceye di karekî de vegere sêrî ji nuve destpêbike.
4- Mîrovahî daxwazkar, meraqdar û afirîner e. Arîşeya kesan tenê debarkirin û peydakirina xwarin û berdewamiya jîyanê nîn e. Herweha yek bi yek herkes dixwaze pey meraqa xwe jî bimeşe. Di navbeyna xwe de têkiliyên xwe jî sazbikin. Di nav pêvajoya sazkirin anjî sazbûyîna têkiliyên cîvakê, organîzasyonê, rêvebirina însan, heywan, alav û kar de dixwazin rol û statuya xwe jî eşkere bikin, binasin, bidin nasîn û pêşkêş bikin.
….