Rakka deyip geçmeyin: Stratejik ve Politik çerçevesiyle Rakka’nın Kürtler ve bölge için önemi

Ehmed Pelda Rakka’da Kürtlerin ne işi mi var? Rakka’da Kürtler var çünkü. Hem de hatırı sayılır bir seviyede. Türkler Türkmenlerin olmadığı yerleri dahi, eskiden Türkmenler yaşardı deyip gittikleri türden değil yani. Çevre yerleşimlerle birlikte yüzde 40’a tekabül eden bir Kürt…

Rakka deyip geçmeyin: Stratejik ve Politik çerçevesiyle Rakka’nın Kürtler ve bölge için önemi

Abdülhamitten Erdoğan’a, Hamidiye Alaylarından Barzani’ye Kürtler için Soykırım Tehlikesi

Ehmed Pelda Erdoğan Abdülhamit dönemini kendisine esas almış durumda. Ne yaptı Abdülhamit? darbe yaptı, birinci Meşrutiyeti iptal etti. Tüm iktidarı tek elde topladı. Ermenilere karşı ilk saldırılar onun döneminde başladı. Kendisine Ermenilerin yaptığı bir suikasti gerekçe gösterdi ki, bu suikast…

Abdülhamitten Erdoğan’a, Hamidiye Alaylarından Barzani’ye Kürtler için Soykırım Tehlikesi

RAVER ALİ: Rojava Praksisi

Her iktisadi yapının, politik, askeri, kültürel ve ütopik bir bütünlüğü vardır. Bütünlüğü oluşturan enstrümanlar arasındaki armoni yapının işleyişini ve gelişiminin yönünü belirlemektedir. Bu enstrümanların hangi tercihlere, önceliklere ve ihtiyaçlara göre şekillendirileceği o iktisadi yapının mantığına bağlıdır. Üretim araçlarının, o coğrafyadaki…

RAVER ALİ: Rojava Praksisi