Thursday, July 19

ÖZGÜR GÜNDEM YAZILARI

Diktatörün Mafya Örgütü

Diktatörün Mafya Örgütü

ÖZGÜR GÜNDEM YAZILARI
Anadolu’nun herhangi bir köşesinde işsizlik girdabında bir gencin, çare bulmak, üstelik iyi bir gelir sağlamak için yapacağı tek şey pöh/jöh güçlerine katılmaktır. Cumhurbaşkanı’nın geldiği nokta bu. Gence paranın yanı sıra ekstra bir misyon da veriyor. Türk ırkının misyoneri ve temsilcisi, İslam dininin koruyucusu ve yayıcısı Toplumda da bir statü sahibi olan genç, ilk eylemini Kürtlere karşı gerçekleştiriyor. Cizîr’de, Sur’da Kürt çocuklarını, yaşlı kadınları, yaralı gençleri diri diri, benzinle, gazla, kimyasal maddelerle yakanlardan biri o. Şu an Nusaybin ve Şırnak’ı bombalıyor, evleri, yuvaları harap ediyor, bu toprakların kadim halkı Kürtlerin yaşamını, geleceğini, umutlarını viraneye çeviriyor. Adeta taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmıyor. Kürtler için katil, Türkler iç
Sömürgeciliğin Bir Biçimi “ŞUNREŞİ”

Sömürgeciliğin Bir Biçimi “ŞUNREŞİ”

ÖZGÜR GÜNDEM YAZILARI
Serhat bölgesinde bir deyim, bir beddua var, en ağırından, “Xwedê şuna te reş bike” derler. Yani “Şunreşî” diye tabir edilen bu kavramla yeryüzünde sana ait olan ne varsa yok olsun. Ezelden ebede seni hatırlatacak, var edecek hiçbir iz, izlek, anı, sembol, işaret, veri, kaynak kalmasın. “Hiç olmamışsın, hiç olmayasın” der. Mesela ağır olan bir başka kavram vardır. “Xwedê koka te biqelîne” ya da “kokqelandin”, bir nevi jenosit/soykırımı ifade eder. Ama “Şunreşi” bundan daha öte bir anlamdadır, daha ağır, daha yıkıcıdır. Türk ırk devletinin de biz Kürtlere reva gördüğü tam da “Şunreşi”dir. Yaşananlardan bazı örnekler sergilersek: Fiziki olarak ortadan kaldırma, soykırım. Bu devlet geleneği Ermeni ve Anadolu’daki birçok halkı soykırıma uğrattı. Kürtlere de uyguladı uyguluyor. Ama nüfus
‘Kardeş aile kampanyası’ çıldırtıyor

‘Kardeş aile kampanyası’ çıldırtıyor

ÖZGÜR GÜNDEM YAZILARI
Kürtler devletin bir planını daha boşa çıkardı. “Kardeş Aile Kampanyası” ile başlatılan seferberlik, dayanışma, yardımlaşma yaygınlaştıkça, Kürt halkı birbirine omuz verip birliğini güçlendirdikçe devlet ahalisi çıldırıyor adeta. Bu kampanya ilk elde küçük bir adım gibi görülebilir ama büyük bir işlev görüyor. Hem toplumsal, hem ekonomik hem de siyasal anlamda çok büyük bir değer ifade ediyor. Öncelikle askeri güçlerin talan ettiği, evlerini barklarını yakıp yıktığı halkın yine kendine dönüp devletin başka gücüne AKP ve bürokrasisinin yardımına muhtaç olacağı, kapılarında dileneceği hesaplanmaktaydı. Bunun gerçekleşmesi halinde bir köleleşme, iradesizleşme, yenilme ve yok olma yaşanacaktı. Devamında devlet bu insanların çocuklarını ellerinden alıp, kimliğinden, dilinden, varlığı

Otokontrol için Komxebat çalışması

ÖZGÜR GÜNDEM YAZILARI
Seçim sonrasi Kürt hareketi için çok önemli bir sürecin başlangıcı olacaktır. Devasa politik etkiler ve sonuçlar yanı sıra en önemli gelişmelerden biri ekonomik, sosyal ve kültürel alanda olacaktır. Çünkü geçen zaman içinde elde edilen deneyimler var. Kürtlerin özgüvenini saglamasi, kendini yönetebilirliğinin kendi gözünde meşruyet kazanması çok önemliydi. KCK operasyonları gibi büyük saldırı dalgaları bile atlatıldı. Ama bundan sonrası için belediyelerin mevcut şekliyle çalışması kabul görmeyecektir. Artık kendi sistemini inşa etmenin zorunluluğu vardır. Kürt hareketinin ulaştığı politik düzey, Öcalan’ın gerçekleştirdiği teorik çalışmalar, sivil alanda mevcut olan yapılar yani yerel yönetimler, parlamenterler, sivil toplum örgütleri ve ekonomik kuruluşlar için daha üst seviyede bir çalış