Ortak üretim ilişkilerinin geliştirilmesi için bir önerme

İlk uygarlıklarda, Kürdistan’da ve günümüz modern ülkelerde ortak üretim ilişkilerinin birçok örneği mevcut. Ancak egemen ekonomik sistem kapitalizmin etkisi hepsini gölgelemektedir. Ancak kapitalist sistemin hem içsel olarak yaşadığı sorunlar, hem de yarattığı etkiler doğa, ekonomi ve toplum için sürüdürülebilir değil.…

Ortak üretim ilişkilerinin geliştirilmesi için bir önerme

Ekonominin güç mücadelelerinin çaşıtma sahasına dönüşmesi

Güç Mücadelesinin Ekonomiye Sirayeti Eğer toplum merkezli ekonomik işleyiş başarılı olursa yeryüzünün gördüğü farklı bir uygarlık süreci başlayacaktır. Çünkü uygarlık sürecinin başlayışından günümüze değin bütün uygarlıksal süreçler toplumlar, sınıflar, güçler arası çatışmalara sahne olmuştur. Kriz durumunun aşılmasını herhangi bir tekliği…

Ekonominin güç mücadelelerinin çaşıtma sahasına dönüşmesi