The MANİFEST of GLOBAL STREET ECONOMY

STREET ECONOMY is the exchange of goods and services in the public area. SE offers commercial, artistic goods and services on the street, sidewalk, and public streets, without standing in a fixed space, standing or walking. SE is a micro-scale business. It produces economic and social benefits. It is physical and mental activities. Investment capital […]

Continue Reading

Raver Ali: THOMAS PİKETTY: 21. YÜZYILDA KAPİTAL Mİ SERVET VE GELİR EŞİTSİZİLİĞİ Mİ?

Son yılların popüler iktisatçısı Thomas Piketty’in, İş Bankası yayınlarından çıkan ‘Yirmi birinci Yüzyılda KAPİTALl’ isimli kitabı dünyada ve Türkiye’de oldukça ilgiyle karşılandı. Bu ilginin bir kaç önemli nedeni var. Bunlardan birincisi: kitabın isminin, Marx’ın Das Kapital kitabını çağrıştırmasıdır. Okuyucu iki ‘kapital’ arasında ilişki arıyor. İsminin seçiminde kapital kelimesinin kullanılmasının pazarlama stratejisi ile yapıldığı ve etik […]

Continue Reading

Raver Ali: Sona Doğru

Görünen o ki sadece 2016’ın sonuna gelmedik. Ne yazık ki ekonominin, dış politikanın ve iç barışın da sonuna doğru hızla yol alıyoruz. Tercih edilen “yıkıcı siyaset tarz” hayatın tümüne dair her alanda yıkımı derinleştirirken, ülkenin sırtına aldığı yük(ler) taşınamayacak noktaya varmıştır. Verilere göre ülkede sanayide kullanılan elektrik tüketimi düşüyor, lojistik taşımacılık verileri düşüyor, tüketici güven […]

Continue Reading

RAVER ALİ: Sarayın Sonu Yakın

2011 seçimlerinden zaferle çıkan Erdoğan, kısa bir süre sonra bugün kristalize olan iç ve dış politikalarının ipuçlarını vermeye başladı. Sonunda, kendisine aşağıda ana hatlarıyla belirtilen 6 cephenin açılmasına neden oldu. Birinci cephe; Gülen cephesidir. İdeolojik, ekonomik ve toplumsal hedefleri aynı olan eski iş ortağına yönelik hamlesine cemaat, yolsuzluk operasyonlarıyla karşılık verdi. Süreç Erdoğan’ı hayli yıprattı. […]

Continue Reading

Raver Ali: Ekonomik Göstergelerle Yanıltma

AKP hükümeti akıllara zarar bir dokunuşla ekonomideki kara tabloyu bir anda pespembe bir renge çevirdi. ‘Rakamlara işkence ederseniz istediğiniz sonucu alırsınız.’ Diye bir İngiliz atasözü var. Hükümet, işkenceyi Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin eş başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, gazetecilere, bilim insanlarına ve diğer muhalif kesimlere yaptığından olacak ki, sayılara fazla işkence yapmadan makro verilerde istediği sonuçları […]

Continue Reading

RAVER ALİ: PANİK KRİZİ DERİNLEŞTİRİR

Krizin gittikçe derinleşmesi hükümet tarafından açıkça dillendirilmese de attığı adımlar kaygının tavan yaptığını, paniğin arttığını gösteriyor. Döviz kurunun daha da artmasına neden olacak gülünç kampanyalar, alternatif(!) dış ticaret önerileri ortaya atılıyor. Bir ülke parasının uluslararası döviz piyasalarında kolaylıkla alınıp satılabilmesi, uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı olarak kullanılabilmesine konvertible (çevirilebilir) para olarak adlandırılır. Bir paranın konvertibl […]

Continue Reading

RAVER ALİ: EKONOMİK KRİZİN TOPLUMSAL İLİŞKİLERDE YIKICI ETKİSİ

KRİZ VE SONUÇLARI Türkiye’nin krize sürüklendiğini gösteren ciddi parametreler var. Bu noktada artık krizin olup olmadığı değil, sonuçları üzerinde durmak gerekiyor. İktisadi kriz sadece borsanın düşmesi, firmaların iflas bayrağını çekmesi, binlerce sanayi işçisinin kapı dışarı edilmesi, esnafın kapısına kilit vurması, ödenmeyen çek ve senet sayısının artması, ülke parasının USD ve EURO karşısında değer kaybetmesi değildir. […]

Continue Reading

Raver Ali: AKP’Lİ YILLARDA EMEĞİN DURUMU ÜZERİNE

On dört yıldır topluma ‘mutlu’ bir hikaye anlatılıyor. Bize ait olmayan ama inanmamız istenen bir hikaye. Ardı sıra üzerimize boca edilen istatistikler, televizyonların altından üstünden, yanından bir birini geçen rakamlar, yeşil, kırmızı renkler, milyar dolarlar, binlerce metre küp beton alanları, kilo metrelerce otobanlar vesaire… Burjuva iktisatçıları ve sosyal bilimcileri, her gün televizyon programlarında, gazete köşelerinde, […]

Continue Reading

RAVER ALİ: ÇANLAR TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÇALIYOR

Türkiye ekonomisinde makro dengeler alarm veriyor. 2000-2001’de en büyük iktisadi krizini yaşayan Türkiye ekonomisi, 2002’den sonra göreli olarak yakaladığı büyüme oranlarına, 2012’den beri ulaşamıyor ve öyle görünüyor ki bu artık imkansız. Gelinen noktada hem makro hem de mikro düzeyde kaygıları arttıran faktörleri şöyle sıralamak mümkün: iç siyasi kriz, dış politika çıkmazları ve iktisadi politika tercihleri […]

Continue Reading

RAVER ALİ: Rojava Praksisi

Her iktisadi yapının, politik, askeri, kültürel ve ütopik bir bütünlüğü vardır. Bütünlüğü oluşturan enstrümanlar arasındaki armoni yapının işleyişini ve gelişiminin yönünü belirlemektedir. Bu enstrümanların hangi tercihlere, önceliklere ve ihtiyaçlara göre şekillendirileceği o iktisadi yapının mantığına bağlıdır. Üretim araçlarının, o coğrafyadaki yer altı yer üstü kaynaklarının ve bunların üretimden bölüşüm sürecine kadar karar yetki ve payının […]

Continue Reading

Erdoğan İş Bankasına El Koyacak

Ehmed Pelda Türkiye ekonomisi krizde. Ancak AKP ve Erdoğan bunu fırsata çevirmek istiyor. Bunları sıralayalım: AKP üretim sektöründe var ama finans ve bankalar hala AKP’ye uzak. Büyük bölümü zaten 2001 krizinde yabancılara kaptırılmıştı. Geri kalanını AKP ele geçirmek istiyor Erdoğan’ın finans sektörüne saldırısı, faiz indirimi talep etmesi ekonomide bir kamplaşmayı yaratma amacıyladır. Yüzde 50 olan […]

Continue Reading

RAVER ALİ: DÜNYA KRİZİ VE KONDRATİEFF’İN UZUN DALGALARI

Kapitalist ekonominin krizi, 2008’de Amerika’da Lehman Brothers ve Merrill Lynch ve sigorta firması American International Group iflasıyla patlak verdiğinde bunun başlangıç mı? Yoksa birikip gelen sorunlar bütünün sonu mu? olduğunu henüz kimse net olarak bilmiyordu. Fakat 2008 krizi, burjuva iktisatçıları ve eleştirel-Marxist iktisatçılar arasında iki farklı ( ama bilinen) sonuç doğurdu. Adam Smith’den beri iman […]

Continue Reading

RAVER ALİ: KRİZLER VE VİZYONSUZLUK

Türkiye’nin, iç ve dış politikada, ekonomide, parlamenter sistemde, devletin diğer kurumlarında içine girdiği çıkmaz, tek bir krizin değil krizler bütünlüğünün varlığına işaret ediyor. Sorunları çözmedeki beceriksizlik ve vizyonsuzluk, yurttaşları büyük umutsuzluklara ve tahammülsüzlüklere sevk etmektedir. Sürekli olarak kendisini ve oy kitlesin, mağdur gören/gösteren söylemleri pratiği ile tüketmiş artık mağdur eden konuma gelmiştir. Her geçen gün […]

Continue Reading

Diktatörün Mafya Örgütü

Anadolu’nun herhangi bir köşesinde işsizlik girdabında bir gencin, çare bulmak, üstelik iyi bir gelir sağlamak için yapacağı tek şey pöh/jöh güçlerine katılmaktır. Cumhurbaşkanı’nın geldiği nokta bu. Gence paranın yanı sıra ekstra bir misyon da veriyor. Türk ırkının misyoneri ve temsilcisi, İslam dininin koruyucusu ve yayıcısı Toplumda da bir statü sahibi olan genç, ilk eylemini Kürtlere […]

Continue Reading

Sömürgeciliğin Bir Biçimi “ŞUNREŞİ”

Serhat bölgesinde bir deyim, bir beddua var, en ağırından, “Xwedê şuna te reş bike” derler. Yani “Şunreşî” diye tabir edilen bu kavramla yeryüzünde sana ait olan ne varsa yok olsun. Ezelden ebede seni hatırlatacak, var edecek hiçbir iz, izlek, anı, sembol, işaret, veri, kaynak kalmasın. “Hiç olmamışsın, hiç olmayasın” der. Mesela ağır olan bir başka […]

Continue Reading

‘Kardeş aile kampanyası’ çıldırtıyor

Kürtler devletin bir planını daha boşa çıkardı. “Kardeş Aile Kampanyası” ile başlatılan seferberlik, dayanışma, yardımlaşma yaygınlaştıkça, Kürt halkı birbirine omuz verip birliğini güçlendirdikçe devlet ahalisi çıldırıyor adeta. Bu kampanya ilk elde küçük bir adım gibi görülebilir ama büyük bir işlev görüyor. Hem toplumsal, hem ekonomik hem de siyasal anlamda çok büyük bir değer ifade ediyor. […]

Continue Reading

HESEN GERDUN: Petrol gelirlerinden pay almak/mı?

Geçenlerde, Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı, bir belediyenin kendi sınırları içinde çıkarılan petrolden pay alması gerektiğini belirtti. Kapitalist modernitenin, DAİŞ eliyle Kobane ve Rojava devrimine saldırıları ve bunun karşısında Kürdistan halkı ve demokratik çevrelerin direnişinin, siyasal gündemin merkezini oluşturduğu bir zamanda, sözkonusu açıklamalar gündemde pek yer bulmadı. Kürdistan coğrafyası ve toplumuna, ulus-devletin temel yaklaşımını ele aldığımızda […]

Continue Reading

SİPAN SERHAT: EKONOMİK SOYKIRIMA KARŞI KÜRDİSTAN’DA EKONOMİ

Sipan Serhat Soykırım kavramı, dünya literatürüne Yahudi soykırımından sonra girmiş olsa da, günümüzde kapitalist modernite sisteminin tüm unsurlarıyla bizatihi sürmektedir. Yani bir soykırım rejimi olduğu gerçeği göz önüne alındığında, soykırım kavramının yalnızca fiziki olarak sınırlandırmanın yetersiz olacağı açıktır. Neoliberalizm olarak adlandırılan politikaların yakıcı ve yıkıcı etkileri güncel olarak tüm Dünya ezilen toplumları tarafından en ağır […]

Continue Reading

DELAL NURHAK: KADIN VE EKONOMİ

Delal nurhak Kürdistan’da geliştirilen ekonomik soykırımı en derinden yaşayan kadındır. Yaşamın her alanında emek sahibi olan kadın, günümüzde emeğinin karşılığını alamayan kadın durumuna getirilmiştir. Sınıflı toplumla her türlü baskı altına alınan kadın en çokta ev içine kapatılarak yaşamın üretici yanından uzaklaştırılmıştır. Günümüz kapitalist sisteminin kadın hakları diye çıkarttığı bazı yasalar ise onu liberalleştirdi ve metalaştırdı. […]

Continue Reading

ARAM ALİ: DEMOKRATİK KOMİNAL EKONOMİ DE PRATİKLEŞMEK

Aram Ali Son aylarda, demokratik komünal ekonomiye ilişkin bir tartışma yaşanmaktadır. Bu tartışmalar; toplantı, çalıştay ve konferans hazırlıkları düzeyinde yürütülmektedir. Tartışmaların içeriğine ilişkin bilgi sahibi olmasak da bu alanda bir pratikleşmenin yaşandığı görülmektedir, bu iyiye bir işarettir. Aynı çalışmaya tüm Kürdistan parçalarının ve Avrupa’nın, Kafkasya ve dünyanın değişik alanlarına göç ettirilmiş Kürtlerin ve Kürdistanlıların da […]

Continue Reading

DİDAR BARAN: TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA KARŞI KAPİTALİZM…

Didar Baran Kapitalizmin toplumlar üzerinde en derinden yoğunluğunu yaşadığı ve her tür yöntemle zirvede kendini ayakta tutmaya çalıştığı bir çağda yaşıyoruz. Toplum çoğu yerde normal gelişim diyalektik gerçekliğinden ziyade kapitalist modernitenin yapay icatlarıyla yönetilmektedir. Ekonominin temelini oluşturan en önemli şey elbette emek ve üretimdir. Emek ve üretimden uzaklaştırılan bir toplum kaybetmeye ve dolayısıyla egemen güçlerin […]

Continue Reading

Otokontrol için Komxebat çalışması

Seçim sonrasi Kürt hareketi için çok önemli bir sürecin başlangıcı olacaktır. Devasa politik etkiler ve sonuçlar yanı sıra en önemli gelişmelerden biri ekonomik, sosyal ve kültürel alanda olacaktır. Çünkü geçen zaman içinde elde edilen deneyimler var. Kürtlerin özgüvenini saglamasi, kendini yönetebilirliğinin kendi gözünde meşruyet kazanması çok önemliydi. KCK operasyonları gibi büyük saldırı dalgaları bile atlatıldı. […]

Continue Reading

Bedran Denîz: Batının kurumsallaşmış refahı ile yoksul ülkelerin kalkınması arasındaki bağ

Dünya üzerinde gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki refah düzeyi farkı ve yoksulluk gibi konular on yıllardır çözülebilmiş değil. Gelişmiş ülkelerin, yoksul ülkelerden gelen göçmenler için çoğu zaman hayatlarını riske atma pahasına önemli bir istikamet olduğu bilinen bir gerçek. Ancak, refah düzeyi yüksek toplumların en zenginlerinin kendi ‘yoksullarına’ gösterdiği iyi niyet, dünyanın diğer ucunda […]

Continue Reading

Anlı: Kentler sınıfsal ayrışmaya doğru gidiyor

AMED 05.06.2014 Amed Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı, kendisini ziyarete gelen Açık Toplum Vakfı yöneticilerine, kentlerin bir sınıfsal ayrışmaya doğru gittiğini belirterek “Kentin en yoksulu ile en zengini arasındaki uçurum çok yüksek oranlarda bu da kimi toplumsal sıkıntılara ciddi bir zemin oluşturuyor” dedi. İnsan Hakları İzleme Örgüt Kurucusu ve Açık Toplum Vakfı Onursal Başkanı Aryeh […]

Continue Reading

DOĞAL TOPLUMDA EKONOMİ

İlk Ekonomi Olarak Ev Yasasının Gelişimi Ekonomi insan toplumunun beslenme, barınma, savunma konularını kapsayan yaşamsal bir alan olmaktadır. Toplumsal varlığın maddi anlamda kendini sürdürebilmesi, manevi değerlerin yaratılması bu alana bağlı olarak gelişmektedir. Bunun için ekonomi bütün toplumsal varlığı gerçekleştiren bir olgu olmaktadır. Tarihsel toplumun her döneminde toplumun ekonomik yapısının karakteri, var olan toplum-devlet sistemlerine göre […]

Continue Reading

NURETTİN DEMİRTAŞ: KÜRDİSTAN’DA KOMÜNAL EKONOMİNİN KURUMLAŞMASI

Komünal yaşamın anavatanında ekonomik yöntemler Kürdistan’da tarihsel geçmişi binlerce yıla dayanan komünal ekonomi kurumlaşmaları varken bunlar soykırım rejimince yok edilmiş, geriye sadece izleri kalmıştır. Pigari, hevkari, col, zıbare, novane, şırigahi, paluteyi gibi kavramlarla tanımlanan ortak üretim yöntemleri oldukça yaygın uygulanmış ve ekonomi toplumsal karakterine uygun bir biçimde kurumlaşmıştır.(1) Üstelik bunlar hiçbir şekilde devletle bağlantılı olmamış, […]

Continue Reading

Dr. Yusuf: Komünal ekonomik çizgiyi temel alacağız

SEYİT EVRAN – EFRİN (ANF) 14.04.2014 29 Ocak’ta ilan edilen Afrin Kanton Özerk Yönetiminde Ekonomi ve Ticaret Heyeti Başkanlığına getirilen, Öğretim görevlisi Dr. Ahmet Yusuf dünyadaki genel ekonomik modelleri değerlendirerek kendilerinin benimsedikleri model hakkında bilgi verdi. Dr. Yusuf, Kürt Halk Önderi Öcalan’ın tezlerini geliştirdiği toplumsal komünal ekonomi modelini esas alacaklarını belirtirken, “Bu model insanlık tarihinin […]

Continue Reading

Cafer Nurhak yanıtlıyor: KCK nasıl bir ekonomik model öneriyor?

ANF’den MAXİME AZADİ’nin röportajı Kapitalizmin yol açığı doğal ve insani felaketler, savaşlar, katliamlar, ağır bir eşitsizlik, doğa talanı, küresel ısınma, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin orantısız bir saldırıya maruz bırakılması karşısında, “başka bir dünya mümkün” diyerek yürütülen mücadeleler de büyüyor. Dünyanın her yanında adil, eşit ve onurlu bir yaşam için sesler yükseliyor. Ancak gezegenimizin […]

Continue Reading

Sermayenin Mekanik Birikimi

Sermaye birikimi tanımı ve ona yaklaşım üzerinde Marksist teorinin derin bir etkisi var. Ancak bu çok da iyi bir durum değil. Çünkü nerdeyse modern dünyanın iktisadi ve toplumsal ilişkilerinin tümünü domine etmiş durumda. Sol, liberal, muhafazakâr teoriler adeta bu konuyu artık sorgulamaz bir tabu biçiminde ele almaktadırlar. Haliyle ekonomik çelişkilerin kaynağında hep üretim ilişkilerine bakılır, […]

Continue Reading