44

İdeolojinin dogmaları ve liberalizm

İdeolojinin dogmaları ve liberalizm

İdeoloji, düşünsel kurgunun bir ürünüdür. Üretilebilirliği somut gerekçelere dayanır, soyutlama yoluyla farklı zaman ve mekânlarda ve ayrı disiplinlere de kaynaklık ya da öncülük etmesi sağlanır. Çeşitli verileri ve belli şartları değerlendirerek bazı fikirleri reddederken bazılarını da kabul ederek kendi bütünselliğine