Tuesday, August 20, 2019

Block Posts

Di nav zindiyan de cudabûna mîrovahiyê ango veqetandina mîrovahiyê ji ajal û heşînahiyê

Bêyî sîstemên heyê divê em pergala aborî fahm bikin. Hin nimuneyên wê hene ku ji destpêka mîrovahiyê heyanî niha berdewame. Herweha ne kiryara mîrovanî û encama aborî tenê ye. Kiryara hemu zîndîyan yek e. Aboriyê jî çavkaniya xwe ji wir girtiye. Mijar ev e: Her zindî ji bo berdewamiya jiyana xwe hin berheman dixwe. Ew […]

Çavkaniyên Şaristaniya Mîrovan

Masada Halep Sonrası Senaryolar ve Kürt-Türk ilişkilerine Etkisi

Rakka deyip geçmeyin: Stratejik ve Politik çerçevesiyle Rakka’nın Kürtler ve bölge için önemi

Abdülhamitten Erdoğan’a, Hamidiye Alaylarından Barzani’ye Kürtler için Soykırım Tehlikesi

Kürdistan’da Sektörel Yatırım Potansiyeli